Proactieve zorgplanning

Proactieve zorgplanning of ‘Advance Care Planning’ (ACP) is een communicatieproces waarbij de persoon met dementie zijn of haar wensen en voorkeuren voor toekomstige zorg bespreekt met naasten en zorgverleners.

Bij dementie gaan verschillende hersenfuncties, zoals het geheugen en de taal, achteruit. Daarom is het belangrijk dat mensen met dementie de kans krijgen om hun wensen op tijd uit te spreken, wanneer ze dit zelf nog goed kunnen aangeven. Ook kunnen specifieke wensen worden vastgelegd (bijvoorbeeld in een wilsverklaring en in het medisch dossier). Wensen kunnen met de tijd veranderen. Proactieve zorgplanning is daarom een proces waarbij wensen en voorkeuren steeds worden bijgesteld. Proactieve zorgplanning is afgestemd op de persoon met dementie en zijn of haar naasten. Ook wanneer mensen niet over de toekomst willen praten is dat oké.

Wanneer iemand met dementie in een verpleeghuis komt wonen, is het belangrijk om te weten of eerder proactieve zorgplanning plaatsvond en of wensen zijn vastgelegd. Zo ja is het belangrijk om eerdere wensen en voorkeuren opnieuw te bespreken en zonodig bij te stellen. Als er niet eerder is gesproken over wensen en voorkeuren voor de toekomstige zorg, kan juist een verhuizing naar een verpleeghuis hét moment zijn dit gesprek te starten.

In de verpleeghuissetting kan het moeilijk zijn de persoon met dementie zelf te (blijven) betrekken in get proces van proactieve zorgplanning. Daarom is het extra belangrijk om de naasten van degene met dementie hierin te betrekken. Zij hebben vaak veel kennis over hun naaste met dementie. Tot slot geldt ook in deze situatie, wanneer mensen niet over hun toekomst willen praten, is dit oké.

Film: ik ben een mens, tot het einde

Korte film (3 minuten) over het belang van palliatieve zorg voor mensen met dementie

Film

Gesprekshulp samen proactief plannen

DEDICATED gesprekshulp ‘Samen proactief zorg plannen’. Deze gesprekshulp geeft familieleden en zorgprofessionals een structuur om (eventuele) zorgwensen en behoeften bespreekbaar te maken.

Gesprekshulp

Landelijke richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Dementie

Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Dementie – oktober 2023

Kletspot

Een pot met kaartjes met reflectievragen rondom 4 thema’s, die een team kan gebruiken om gezamenlijk te reflecteren.

Kaartjes kletspot algemeen

Kaartjes kletspot levenseinde

Kaartjes kletspot palliatieve zorg en dementie

Kaartjes kletspot samenwerken in de palliatieve dementiezorg

Kennisclip Kletspot

Methode Levensboek

Een omschrijving van en tips voor het werken met een levensboek.

Goed voorbeeld levensboek-DEDICATED

Zakboekje levensboek

Kennisclip Levensboek

Methode Levensposter

Een omschrijving van en tips voor het werken met een levensposter.

Goed voorbeeld levensposter DEDICATED

Goed voorbeeld levensposter 2 DEDICATED

Zakboekje_levensposter

Kennisclip levensposter

Overige hulpmiddelen Levenseindegesprekken

Verschillende instrumenten voor communicatie over het
levenseinde bij mensen met dementie.

Overzicht tools communicatie

Kennisclip Hulpmiddelen bij Leveneindegesprekken