DEDICATED

Kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten

DEDICATED (Desired Dementia Care Towards End of Life) is een onderzoeksproject. Doel van het project is het verbeteren van de palliatieve zorg voor mensen met dementie.
Binnen 2 deelprojecten zijn materialen ontwikkeld rondom verschillende thema’s.
In deelproject 1 staan het verhogen van kennis/competenties omtrent persoonsgerichte, palliatieve zorgverlening en vroegtijdige zorgplanning voor verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg en het verpleeghuis centraal. Deelproject 1 heeft materialen ontwikkeld rondom vier thema’s:
1) Bewustwording,
2) Ken je cliënt,
3) Communicatie over het levenseinde
4) Omgaan met pijn en onbegrepen gedrag.

In deelproject 2 staat het verbeteren van interprofessioneel samenwerken in de palliatieve zorg voor mensen met dementie centraal. Deelproject 2 heeft materialen ontwikkeld rondom twee thema’s:
1) Verhuizen naar het verpleeghuis
2) Proactieve zorgplanning in het verpleeghuis.

Alle materialen samen vormen de DEDICATED-werkwijze. De DEDICATED-werkwijze beslaat drie meest belangrijke fases in het leven van mensen met dementie, namelijk thuis, de verhuizing van thuis naar het verpleeghuis en in het verpleeghuis. De DEDICATED-werkwijze is ontwikkeld samen met DEDICATED-ambassadeurs (verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, casemanagers dementie, zorgtrajectbegeleiders, teamleiders, psychologen, specialisten oudergeneeskunde en onderwijskundigen uit het mbo en hbo). De ontwikkelde materialen worden met hulp van ambassadeurs in de praktijk geïmplementeerd en geëvalueerd.

Het DEDICATED project wordt in Zuid-Limburg uitgevoerd, met zowel lokale als landelijke partners.