Bewustwording

Om goede palliatieve zorg te bieden aan mensen met dementie, is allereerst bewustwording nodig. Bewustwording over het belang van een palliatieve benadering van de zorg bij dementie en bewustwording bij zorgverleners over de rol die zij daarin spelen.

Dementie is een chronische aandoening die niet genezen kan worden. Een palliatieve benadering helpt om de zorg op zo’n manier in te richten, dat deze bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg kan maanden of zelfs jaren worden geboden, vanaf het stellen van de diagnose tot aan het levenseinde met dementie, thuis of in het verpleeghuis.

Casuïstiekbespreking
Handleiding voor het bespreken van lastige situaties met collega’s om hier samen van te leren.

Zakboekje_casuïstiek

Overzicht_casuïstiek

Film: ik ben een mens, tot het einde


Korte film (3 minuten) over het belang van palliatieve zorg voor mensen met dementie.

Film

Kletspot
Een pot met kaartjes met reflectievragen rondom 4 thema’s, die een team kan gebruiken om gezamenlijk te reflecteren.

Kaartjes kletspot algemeen

Kaartjes kletspot levenseinde

Kaartjes kletspot palliatieve zorg en dementie

Kaartjes kletspot samenwerken in de palliatieve dementiezorg

Kennisclip Kletspot

Reflectiemethode
Richtlijn voor een reflectiemoment met het team.

Overzicht_reflectie

Zakboekje_reflectie