Warme overdracht bij verhuizen

Wanneer de zorg thuis voor een persoon met dementie niet meer mogelijk is, zal hij of zij vaak verhuizen naar een andere woonomgeving. Bijvoorbeeld naar een verpleeghuis, waar 24-uurs zorg wordt gegeven. Een verhuizing is nodig wanneer de situatie thuis niet meer houdbaar is, bijvoorbeeld door overbelasting van mantelzorgers, te zware zorgbehoeften of wanneer het thuis wonen onveilig is.

Bij een verhuizing van thuis naar een verpleeghuis is het belangrijk dat informatie over de persoon met dementie goed wordt overgedragen. De voormalige zorgverleners geven deze informatie door aan ‘nieuwe’ zorgverleners, zodat zij op de hoogte zijn van de situatie. Hoewel medische informatie overgedragen moet worden, is het minstens zo belangrijk dat ook persoonlijk informatie (zoals het levensverhaal) wordt overgedragen. Dit helpt zorgverleners op de nieuwe plek om vanaf het begin zorg op maat te kunnen bieden.

Casuïstiekbespreking
Handleiding voor het bespreken van lastige situaties met collega’s om hier samen van te leren.

Zakboekje casuïstiek

Overzicht casuïstiek

Film ‘Wei’ verhuizen DEDICATED

Korte film n.a.v. de documentaire van Ruud Lenssen waar het belang van goede (interdisciplinaire) samenwerking bij verhuizing van thuis naar verpleeghuis voorop staat.

Kijk hier de film

Handreiking samen DEDICATED verhuizen
Toelichting op een DEDICATED samenwerking tijdens de verhuizing naar een verpleeghuis.

Handreiking Samen DEDICATED verhuizen

Infographic samen DEDICATED verhuizen

Infographic Samen DEDICATED verhuizen

Methode Levensboek

Een omschrijving van en tips voor het werken met een levensboek

Goed voorbeeld levensboek-DEDICATED

Zakboekje levensboek

Kennisclip levensboek

Methode Levensposter

Een omschrijving van en tips voor het werken met een levensposter.

Goed voorbeeld levensposter DEDICATED

Goed voorbeeld levensposter 2 DEDICATED

Zakboekje levensposter

Kennisclip levensposter

Praatkaarten

Kaarten op A5 formaat, die kunnen worden gebruikt om een gesprek aan te gaan met iemand met dementie en/of mantelzorgers.

Dedicated Praatkaarten

Goed voorbeeld Praatkaarten

Kennisclip praatkaarten

Praatstenen

4 dobbelstenen die kunnen worden gebruikt om een gesprek aan te gaan met iemand met dementie en/of mantelzorgers.

Uitleg symbolen praatstenen

Handleiding Praatstenen

Kennisclip Praatstenen