Pijn en onbegrepen gedrag

In de zorg voor mensen met dementie kan het lastig zijn om pijn te herkennen en te behandelen. Zeker wanneer iemand met dementie niet meer goed kan aangeven of en waar hij of zij pijn heeft. Dit betekent dat hij of zij afhankelijk is van de omgeving (zorgverleners of mantelzorgers) om de pijn te herkennen. Het is daarom belangrijk dat men, zeker in de zorg voor mensen met gevorderde dementie, goed let op mogelijke signalen van pijn. Daarnaast laten mensen met dementie soms gedrag zien dat voor de omgeving moeilijk te begrijpen is en soms ook moeilijk te hanteren is. Denk bijvoorbeeld aan agressie, onrust of wantrouwen. Het kan lastig zijn om te achterhalen wat de oorzaak is voor het gedrag. Soms is dat pijn of ongemak, maar ook andere onvervulde behoeften, de fysieke omgeving of andere personen kunnen gedrag uitlokken.

Casuïstiekbespreking
Handleiding voor het bespreken van lastige situaties met collega’s om hier samen van te leren.

Zakboekje casuïstiek

Overzicht casuïstiek

Infographic ABCs methode
Toelichting op de ABCs-methode, die helpt om achter de oorzaak van onbegrepen- of probleemgedrag bij mensen met dementie te komen.

Poster ABC

PACSLAC-D filmpje met instructie en poster
Een instructie filmpje voor het werken met de PACSLAC-D en de poster.

Animatiefilm PACSLAC-D

PACSLAC-D Poster