Onderzoek

Gedurende alle jaren van project DEDICATED zijn er diverse studenten die onderzoek hebben gedaan voor DEDICATED. De proefschriften en thesissen vindt u hieronder.

Jesper Biesmans: Retrospective evaluation of treatment passports that support Advanced Care Planning.

B.C. Coenjaerts: Het implementeren van de DEDICATED handreiking omtrent proactieve zorgplanning in het verpleeghuis: wat zijn de perspectieven, behoeftes en wensen van beleidsmedewerkers?

R. Erhardt: Developinga transition scan to evaluate process from home to nursing home for older people with dementia.

I. Jole: Needs of nurses in the interprofessional collaboration in palliative care for people with dementia.

F.J. Kaart: Belemmerende en bevorderende factoren bij Advanced Care Planning zoals ervaren door verpleegkundigen: een scoping review.

S. Kemper: Nurses’ needs in providing paliative care for people with dementia during tcha Bolt_proefschrift-2021he transition from home care to a nursing home.

I. Mujezinovic: The relation between interprofessional collaboration in end-of-life dementia care and peaceful dying – Loved ones’ experiences.

L. Naus: Nurses’ support needs in palliative care for people with dementia.

E.M.H. Pronk: The effect of COVID-19 on quality of dying among people with dementia in nursing homes.

S. H. Van de Beek: What are essential elements of end-of-life communication for people with dementia and their informal caregivers in healthcare?

L. Verbeek: End-of-life communication in nursing homes: experiences of bereaved people with dementia.

L. Weijers: Overdracht van cliënten met dementie in de palliatieve fase: ervaring van zorgprofessionals in de thuiszorg en het verpleeghuis.

T. Westerhuis: De kwaliteit van sterven bij mensen met dementie in het verpleeghuis over de jaren 2018, 2019 en 2020.

A. Willems: An overview of concluded, current en planned projects in the field of palliative care for people with dementia in the Netherlands.

T. Wintjes Een evaluatie van de ervaringen van ambassadeurs met de implementatie van de DEDICATED-werkwijze

Hieronder vindt u verdere DEDICATED publicaties:

 1. Pieters S, Bemelmans N, Offermans T, Meijers JMM. Samen leren en werken aan betere palliatieve dementiezorg. Onderwijs en Gezondheidszorg (O en G), 02/06/2023
 2. Pieters S, B. N., Offermans T, Meijers JMM. (2023). Afscheid nemen; “Hoe voegen we leven toe aan de dagen in plaats van alleen dagen aan het leven”. Jubileumboek AWOL, 164-167.  (Open Access)
 3. Bolt, SR, Janssen DJ, Schols, JMGA, Khemai C, Biesmans J, Meijers JMM. Palliatieve zorg voor mensen met dementie: de DEDICATED werkwijze. Tijdschrift Ouderengeneeskunde September 2022
 4. Biesmans, JMA, Jochem, I, Bolt, SR, Knapen, EPAGM, Veenstra, MY, Thomas, NCA, Timmermans-Joosten, J, Meijers, JMM. Het gebruik van het Behandelpaspoort voor het stimuleren van Proactieve Zorgplanning: Wat zijn de ervaringen van zorgprofessionals en burgers? Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. 2022; 53(2) (Open Access)
 5. Bolt, SR, Biesmans J, Knapen, E, Dijkstra, L, Wolters S, Meijers, JMM. Palliatieve zorg bij dementie: de DEDICATED-werkwijze. Pallium. 2022; 24(3): 16-18.
 6. Bolt, SR, van der Steen, JT, Khemai, C, Schols, JMGA, Zwakhalen, SMG, Meijers, JMM. Hoe mensen met dementie aankijken tegen hun toekomst, het levenseinde en de zorg die zij ontvangen van anderen. Senior. 2022; 3(10): 10-17
 7. Bolt, SR. Een DEDICATED palliatieve zorgbenadering bij dementie. Verpleegkunde. 2021; 4: 19-23
 8. Bolt, SR. DEDICATED: Desired dementia care towards end of life. Zuyderland & Science. 2021; 7(3): 12-13.
 9. Bolt, SR, van der Steen, JT, Schols, JMGA, Zwakhalen, Janssen, DJA, & Meijers, JMM. De rol van de verzorgende en verpleegkundige in het advance care planning proces. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. 2021; 52(1)
 10. Meijers, JMM & Bolt, SR. De meetlat: Scoping review. TVZ. 2021; 131(6): 56-57.
 11. Mujezinovic I, Khemai C, Meijers JMM. Samen werken naar een vredige dood bij dementie. TVZ. 2021; 1: 28-31
 12. Rossel L, Khemai C, Meijers JMM. Het ontwikkelen en evalueren van een gesprekshulp om de samenwerking te bevorderen tussen naasten van mensen met dementie en zorgprofessionals omtrent vroegtijdige zorgplanning in het verpleeghuis. Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg. 2021; 17(2): 81-87
 13. Bolt, SR, Meijers, JMM, van der Steen, JT, Schols, JMGA, & Zwakhalen, SMG. Behoeften in het verlenen van palliatieve zorg aan mensen met dementie, thuis of in het verpleeghuis. Verpleegkunde. 2020; 3: 13-21
 14. Bolt, SR, van der Steen, JT, Mujezinovíc, I, Janssen, DJA, Schols, JMGA, Zwakhalen, SMG, Khemai, C, Knapen, E, Dijkstra, L, Jochem, I, Timmermans, J, & Meijers, JMM. Palliatieve dementiezorg verlenen tijdens COVID-19. TVZ. 2020; 4: 44-47
 15. Willems, A, Pieters, S, Bolt, SR, Knapen, E, Dijkstra, L, Meijers, JMM. Palliatieve zorg bij mensen met dementie in Nederland. Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg, 2019; 16(2): 54-59
  1. Khemai, C., Meijers, J. M., Bolt, S. R., & Pieters, S. et al. (2023). I want to be seen as myself: needs and perspectives of persons with dementia concerning collaboration and a possible future move to the nursing home in palliative dementia care. Aging & Mental Health, 27(12), 2410-2419. (Open Access)
  2. Groenvynck L, Khemai C, de Boer B, Beaulen A, Hamers J.P.H, van Achterberg T, van Rossum E, Meijers J.M.M & Verbeek H The perspectives of older people living with dementia regarding a possible move to a nursing home, Aging & Mental Health, (2023). (Open Access)
  3. Groenvynck, L., de Boer, B., Beaulen, A., de Vries, E., Hamers, J. P., van Achterberg, T., … & Verbeek, H. (2022). The paradoxes experienced by informal caregivers of people with dementia during the transition from home to a nursing home. Age and Ageing, 51(2), afab241
  4. Nishimura M, Dening, KH, Sampson, EL, Vidal, EIO, Abreu, WC, Kaasalainen, S, Eisenmann, Y, Dempsey, L, Moore, KJ, Davies, N, Bolt, SR, Meijers JMM, Lemos Dekker, N, Miyashita, M, Nakanishi, M, Nakayama, T, & van der Steen, JT. Cross-cultural conceptualisation of a good end of life with dementia: A meta-qualitative study. BMC Palliat Care. 2022; 21(1): 106. (Open Access)
  5. Huyten D, Bolt S.R., Meesterberends E, Meijers JMM. Nurses’ support needs in providing high-quality palliative care to persons with dementia in the hospital setting: a cross sectional survey study. Accepted. Journal of Nursing Scholarship. (Open Access)
  6. Smit, K.D., Bolt, S.R., de Boer, B., Verbeek H, Meijers JMM. End-of-life care for people with dementia on a green care farm during the COVID-19 pandemic: a qualitative study. BMC Geriatr 22, 956 (2022). (Open Access)
  7. Khemai, C., Meijers, J. M., Mujezinovic, I., Bolt, S. R., Pieters, S., Moser, A., Schols, J., & Janssen, D. (2022). Interprofessional collaboration in palliative dementia care through the eyes of informal caregivers. Dementia (London, England). (Open Access)
  8. Khemai, C, Meijers, JMM. Mujezinovic I, Bolt S.R. Pieters S, Moser A, Schols, JMGA, Janssen, DJA. Interprofessional collaboration in palliative dementia care through the eyes of informal caregivers. Dementia. May 2022. (Open Access)
  9. Lemos Dekker N, Bolt SR. Relating to the end of life through advance care planning: Expectations and experiences of people with dementia and their family caregivers. Dementia (London). 2022 Apr;21(3):918-933. doi: 10.1177/14713012211066370. Epub2022 Jan 3. PMID: 34978465; PMCID: PMC8996290. (Open Access)
  10. Groenvynck L, de Boer B, Beaulen A, Vries E, Hamers JPH, van Achterberg T, van Rossum E, Khemai C, Meijers JMM, Verbeek H, The paradoxes experienced by informal caregivers of people with dementia during the transition fromh ome to a nursing home, Age and Ageing, Volume 51, Issue 2, February2022, afab241, https://doi.org/10.1093/ageing/afab241
  11. Bolt SR, van der Steen JT, Khemai C, Schols JMGA, Zwakhalen SMG, Meijers JMM. The perspectives of people with dementia on their future, end of life and on being cared for by others: A qualitative study. J Clin Nurs. 2021 Jan 12. doi: 10.1111/jocn.15644. Epubahead of print. PMID: 33432696. (Open Access)
  12. Klapwijk, MS, Bolt, SR, Boogaard, JA, ten Koppel, M, Gijsberts, MHE, van Leussen, C, The, AM, Meijers, JMM, Schols, JMGA, Pasman, RW, Onwuteaka-Philipsen, BD, Deliens, L, Van den Block, L, Mertens, B, de Vet, HCW, Caljouw, MAA, Achterberg, WP, van der Steen, JT. Trends in quality of care and dying perceived by family caregivers of nursing home residents with dementia between 2005-2019. Palliative Medicine. (Open Access)
  13. Khemai, C, Janssen, DJA, Schols, JMGA, Naus, L, Kemper, S., Jole, I, Bolt, SR, Meijers, JMM. Nurses’ needs when collaborating with other healthcare professionals in palliative dementia care. Nurse Education in Practice, 2020; 48: 102866 (Open Access)
  14. Bolt, SR, van der Steen, JT, Mujezinović, I, Janssen, DJA, Schols, JMGA, Zwakhalen, SMG, Khemai, C, Knapen, EPAGM, Dijkstra, L, Meijers, JMM. Practical nursing recommendations for palliative care for people with dementia living in long-term care facilities duringtheCOVID-19 pandemic: A rapid scoping review. International Journal of Nursing Studies, 2020; 113: 103781 (Open Access)
  15. Bolt, SR, Meijers, JMM, van der Steen, JT, Schols, JMGA, Zwakhalen, SMG. Nursing Staff Need sin Providing Palliative Care forPersons With Dementia at Home or in Nursing Homes: A Survey. Journal of Nursing Scholarship, 2020; 52(2): 164-173 (Open Access)
  16. Bolt, SR, van der Steen, JT, Schols, JMGA, Zwakhalen, SMG, Meijers, JMM. What do relatives value most in end-of-life care for people with dementia? International Journal of Palliative Nursing, 2019; 25(9): 432-442 (Open Access)
  17. Bolt, SR, Verbeek, L, Meijers, JMM, van der Steen, JT. Families’ experiences with end-of-life care in nursing homes and associations with dying peacefully with dementia. Journal of the American Medical Directors Association, 2019; 20(3): 268-272 (Open Access)
  18. Bolt, SR, van der Steen, JT, Schols, JMGA, Zwakhalen, SMG, Pieters, S, Meijers, JMM. Nursing staff needs in providing palliative care for people with dementia at home or in long-term care facilities: a scoping review. International Journal of Nursing Studies, 2019; 96: 143-152 (Open Access)