Gedurende alle jaren van project DEDICATED zijn er diverse studenten die onderzoek hebben gedaan voor DEDICATED. de thesissen en het proefschrift vindt u hieronder

DEDICATED proefschrift:

Sascha Bolt: The fundamentals of a DEDICATED palliative approach to care for people with dementia.

 

DEDICATED thesissen:

Jesper Biesmans: Retrospective evaluation of treatment passports that support Advanced Care Planning.

B.C. Coenjaerts: Het implementeren van de DEDICATED handreiking omtrent proactieve zorgplanning in het verpleeghuis: wat zijn de perspectieven, behoeftes en wensen van beleidsmedewerkers?

R. Erhardt: Developinga transition scan to evaluate process from home to nursing home for older people with dementia.

I. Jole: Needs of nurses in the interprofessional collaboration in palliative care for people with dementia.

F.J. Kaart: Belemmerende en bevorderende factoren bij Advanced Care Planning zoals ervaren door verpleegkundigen: een scoping review.

S. Kemper: Nurses’ needs in providing paliative care for people with dementia during tcha Bolt_proefschrift-2021he transition from home care to a nursing home.

I. Mujezinovic: The relation between interprofessional collaboration in end-of-life dementia care and peaceful dying – Loved ones’ experiences.

L. Naus: Nurses’ support needs in palliative care for people with dementia.

E.M.H. Pronk: The effect of COVID-19 on quality of dying among people with dementia in nursing homes.

S. H. Van de Beek: What are essential elements of end-of-life communication for people with dementia and their informal caregivers in healthcare?

L. Verbeek: End-of-life communication in nursing homes: experiences of bereaved people with dementia.

L. Weijers: Overdracht van cliënten met dementie in de palliatieve fase: ervaring van zorgprofessionals in de thuiszorg en het verpleeghuis.

T. Westerhuis: De kwaliteit van sterven bij mensen met dementie in het verpleeghuis over de jaren 2018, 2019 en 2020.

A. Willems: An overview of concluded, current en planned projects in the field of palliative care for people with dementia in the Netherlands.

T. Wintjes Een evaluatie van de ervaringen van ambassadeurs met de implementatie van de DEDICATED-werkwijze

Hieronder staan alle DEDICATED open acces artikelen:

 1. Bolt, SR, van der Steen, JT, Schols, JMGA, Zwakhalen, SMG, Pieters, S, Meijers, JMM. Nursing staff needs in providing palliative care for people with dementia at home or in long-term care facilities: a scoping review. International Journal of Nursing Studies, 2019; 96: 143-152
 2. Bolt, SR, Verbeek, L, Meijers, JMM, van der Steen, JT. Families’ experiences with end-of-life care in nursing homes and associations with dying peacefully with dementia. Journal of the American Medical Directors Association, 2019; 20(3): 268-272
 3. Bolt, SR, van der Steen, JT, Schols, JMGA, Zwakhalen, SMG, Meijers, JMM. What do relatives value most in end-of-life care for people with dementia? International Journal of Palliative Nursing, 2019; 25(9): 432-442
 4. Bolt, SR, Meijers, JMM, van der Steen, JT, Schols, JMGA, Zwakhalen, SMG. Nursing Staff Need sin Providing Palliative Care forPersons With Dementia at Home or in Nursing Homes: A Survey. Journal of Nursing Scholarship, 2020; 52(2): 164-173
 5. Khemai, C, Janssen, DJA, Schols, JMGA, Naus, L, Kemper, S., Jole, I, Bolt, SR, Meijers, JMM. Nurses’ needs when collaborating with other healthcare professionals in palliative dementia care. Nurse Education in Practice, 2020; 48: 102866
 6. Bolt, SR, van der Steen, JT, Mujezinović, I, Janssen, DJA, Schols, JMGA, Zwakhalen, SMG, Khemai, C, Knapen, EPAGM, Dijkstra, L, Meijers, JMM. Practical nursing recommendations for palliative care for people with dementia living in long-term care facilities duringtheCOVID-19 pandemic: A rapid scoping review. International Journal of Nursing Studies, 2020; 113: 103781
 7. Klapwijk, MS, Bolt, SR, Boogaard, JA, ten Koppel, M, Gijsberts, MHE, van Leussen, C, The, AM, Meijers, JMM, Schols, JMGA, Pasman, RW, Onwuteaka-Philipsen, BD, Deliens, L, Van den Block, L, Mertens, B, de Vet, HCW, Caljouw, MAA, Achterberg, WP, van der Steen, JT. Trends in quality of care and dying perceived by family caregivers of nursing home residents with dementia between 2005-2019. Palliative Medicine.
 8. Bolt SR, van der Steen JT, Khemai C, Schols JMGA, Zwakhalen SMG, Meijers JMM. The perspectives of people with dementia on their future, end of life and on being cared for by others: A qualitative study. J Clin Nurs. 2021 Jan 12. doi: 10.1111/jocn.15644. Epubahead of print. PMID: 33432696.
 9. Groenvynck L, de Boer B, Beaulen A, Vries E, Hamers JPH, van Achterberg T, van Rossum E, Khemai C, Meijers JMM, Verbeek H, The paradoxes experienced by informal caregivers of people with dementia during the transition fromh ome to a nursing home, Age and Ageing, Volume 51, Issue 2, February2022, afab241, https://doi.org/10.1093/ageing/afab241
 10. Lemos Dekker N, Bolt SR. Relating to the end of life through advance care planning: Expectations and experiences of people with dementia and their family caregivers. Dementia (London). 2022 Apr;21(3):918-933. doi: 10.1177/14713012211066370. Epub2022 Jan 3. PMID: 34978465; PMCID: PMC8996290.
 11. SR, Meijers JMM, Lemos Dekker, N, Miyashita, M, Nakanishi, M, Nakayama, T, & van der Steen, JT. Cross-cultural conceptualisation of a good end of life with dementia: A meta-qualitative study. BMC Palliative Care
 12. Huyten D, Bolt S.R., Meesterberends E, Meijers JMM. Nurses’ support needs in providing high-quality palliative care to persons with dementia in the hospital setting: a cross sectional survey study. Accepted. Journal of Nursing Scholarship
 13. Khemai, C, Meijers, JMM. Mujezinovic I, Bolt S.R. Pieters S, Moser A, Schols, JMGA, Janssen, DJA. Interprofessional collaboration in palliative dementia care through the eyes of informal caregivers. Dementia. May 2022. 
 14. Khemai, C., Meijers, J. M., Mujezinovic, I., Bolt, S. R., Pieters, S., Moser, A., Schols, J., & Janssen, D. (2022). Interprofessional collaboration in palliative dementia care through the eyes of informal caregivers. Dementia (London, England)