Werkwijze

Verhuizen

Persoonsgerichte informatie doorgeven

In de palliatieve zorg voor mensen met dementie, is het belangrijk elkaar goed te leren kennen. Een vertrouwde zorgrelatie tussen de persoon met dementie, naasten en/of informele zorgverleners en betrokken zorgprofessionals maakt de zorg prettiger voor alle partijen. Deze kennismaking begint het liefst al thuis, wanneer de persoon met dementie zelf kan vertellen wie hij/zij is, wat hij/zij graag wil in het dagelijks leven en de verzorging, wat hij/zij denkt over, verwacht van en wil bij een mogelijke verhuizing en wat hij/zij wil ten aanzien van het levenseinde. De zorgprofessional leert zo de persoon met dementie kennen, wat het makkelijker maakt zorg op maat te bieden en op een persoonlijke manier met hem/haar om te gaan. De verzamelde informatie in de thuissituatie zou idealiter overgedragen moeten worden naar het verpleeghuis, zodat de zorgprofessionals daar achtergrondinformatie hebben over de persoon met dementie en zich kunnen voorbereiden om in het verpleeghuis persoonsgerichte zorg te leveren.

Geleidelijke overgang naar het verpleeghuis bewerkstelligen

Een geleidelijke overgang naar het verpleeghuis draagt bij aan een warme overdracht omdat de betrokken partijen elkaar kennen en voorbereid zijn op de verhuizing. Een geleidelijke overgang begint bij de voorbereiding van de verhuizing en omvat onder meer verhuisgesprekken met de persoon met dementie, naasten en/of informele zorgverleners, het uitvoeren van huis- en verpleeghuisbezoeken, het aanwijzen van een nieuw centraal aanspreekpunt, het contact met de oude zorgprofessionals afbouwen, praktische zaken regelen voor de verhuizing, het inplannen van de verhuisdag en het bespreken van het wonen in het verpleeghuis.

Casuïstiek bespreking

Handleiding voor het bespreken van lastige situaties met collega’s om hier samen van te leren.

Overzicht_casuïstiek

Zakboekje_casuïstiek

Handreiking samen DEDICATED verhuizen

Toelichting op een DEDICATED samenwerking tijdens de verhuizing naar een verpleeghuis.

Handreiking DEDICATED-samenwerken bij de verhuizing

Infographic samen DEDICATED verhuizen

Infographic Samen DEDICATED verhuizen

Kletspot

Een pot met kaartjes met reflectievragen rondom 4 thema’s, die een team kan gebruiken om gezamenlijk te reflecteren.

Kaartjes kletspot algemeen

Kaartjes kletspot levenseinde

Kaartjes kletspot palliatieve zorg en dementie

Kaartjes kletspot samenwerken in de palliatieve dementiezorg

Kennisclip Kletspot

Methode levensboek

Een omschrijving van en tips voor het werken met een levensboek.

Goed voorbeeld_levensboek-DEDICATED

Zakboekje_levensboek

Kennisclip Levensboek

Methode levensposter

Een omschrijving van en tips voor het werken met een levensposter.

Goed voorbeeld_levensposter-DEDICATED

Zakboekje_levensposter

Kennisclip Levensposter

Praatkaarten

Kaarten op A5 formaat, die kunnen worden gebruikt om een gesprek aan te gaan met iemand met dementie en/of mantelzorgers.

Dedicated_Praatkaarten

Goed voorbeeld_Praatkaarten

Kennisclip Praatkaarten

Dit product is verkrijgbaar bij Bureau MORBidee: https://www.bureaumorbidee.nl/product/praatkaarten/

Praatstenen en handleiding

4 dobbelstenen die kunnen worden gebruikt om een gesprek aan te gaan met iemand met dementie en/of mantelzorgers.

Uitleg symbolen praatstenen

Handleiding Praatstenen

Kennisclip Praatstenen

Dit product is verkrijgbaar bij Bureau MORBidee: https://www.bureaumorbidee.nl/product/praatstenen-2/

“Wei’ verhuizen DEDICATED

Korte film n.a.v. de documentaire van Ruud Lenssen, waarin het belang van goede (interdisciplinaire) samenwerking bij het verhuizen van thuis naar een verpleeghuis voorop staat.

Kijk hier de film.